top of page

Het nieuws: een sessie waarbij deelnemers krantenartikelen en het gebruik van taal bekijken, onverdraagzaamheid en stereotypering identificeren.

Stand Up Bigotry: een workshop van 1 uur met geanonimiseerd drama-rollenspel waarin haatspraak, stereotypering en uitdagende perspectieven worden geïdentificeerd.

Verander je bril: een workshop waarbij deelnemers wordt gevraagd in de schoenen van gemarginaliseerde gemeenschappen te lopen met fotografie, drama, groepsdiscussie en desgewenst tentoonstelling.

bottom of page