top of page

Verkeerde informatie & desinformatie

Digitale kaart

Desinformatie is onjuiste informatie die bedoeld is om te misleiden. Opzettelijk misleidende informatie of desinformatie is alomtegenwoordig en kan uiterst gevaarlijk zijn. Als mensen worden misleid door misleidende advertenties, overheidspropaganda, gemanipuleerde foto's, vervalste documenten, valse kaarten, internetfraude, valse websites, kunnen ze op verschillende niveaus (emotioneel, fysiek enz.) worden geschaad. Om deze ernstige bedreiging van de informatiekwaliteit het hoofd te bieden, moeten mensen meer inzicht krijgen in de aard en reikwijdte van desinformatie. Een manier om desinformatie te begrijpen is door de verschillende soorten desinformatie, zoals leugens, spin en geruchten, te identificeren en te classificeren. Als we op de hoogte zijn van de definitie en de verschillende manieren waarop mensen kunnen proberen te misleiden, zijn we beter in staat om te voorkomen dat we worden misleid door opzettelijk misleidende informatie.

Cultivate Curiosity.jpg
Familiarize with the topic.jpg
Investigate.jpg
Evaluate.jpg
Your version.jpg
bottom of page